Анлайн тэсты па беларускай мове сайта адукацыйнай платформы дазваляюць выпрацоўваць асноўныя вучэбныя ўменні па школьным курсе прадмета.

Платформа сайта прызначана для вучняў 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х класаў

База ведаў змяшчае больш за 4000 вучэбных тэставых заданняў па беларускай мове.

У сістэме прадугледжана магчымасць правядзення дыягностыкі ведаў па беларускай мове. Вынікі дыягностыкі фіксуюцца ў спецыяльнай карце прабелаў. Карта прабелаў у ведах дазваляе канцэнтраваць намаганні школьніка на тых тэмах, што засвоены недастаткова добра, у якіх дапускаецца шмат памылак. 

Станоўчы эфект дасягаецца за кошт падбору па кожным з выяўленых прабелаў дастатковай колькасці тыпізаваных вучэбных заданняў.

Адукацыйная платформа прапануе простыя і зручныя інструменты кантролю за навучаннем. З’яўляецца сучасным і бясплатным інструментам для настаўніка беларускай мовы

Змест курса "Беларуская мова. 1 клас"

 • Тэма 1. Наша мова

Ветлівыя словы

 • Тэма 2. Я і мая школа

Настаўніца і вучні
Вучэбныя рэчы
Школьныя памяшканні
Вучэбныя заняткі

 • Тэма 3. Я і мая сям’я

Мае сваякі
Мая кватэра
Рэжым дня
Асабістая гігіена
Адзенне і абутак

 • Тэма 4. Я і мае сябры

Знаёмімся з сябрамі
Гуляем разам
Запрашаем на дзень нараджэння

 • Тэма 5. Я і мае справы

У доме (хаце)
На вуліцы (у двары)
У краме
На пошце

 • Тэма 6. Я і навакольны свет

Надвор’е, з’явы прыроды
Поры года і занятак людзей
Я і жывёльны свет
Я і раслінны свет

 • Тэма 7. Мясціна, дзе я жыву

У родным горадзе (вёсцы)
Наша наваколле
Славутыя землякі
Памятныя мясціны

 • Тэма 8. Я і мая Радзіма

Сімвалы Беларусі
Святы на Беларусі

 • Тэма 9. Я і мая мова

Віктарына “Знаўцы беларускай мовы”

Змест курса "Беларуская мова. 2 клас (частка 1)"

 • 01. Гукі мовы

Літары. Частка 1/ Частка 2
Колькасць гукаў і літар у слове. Частка 1/ Частка 2
Перадача гукаў на пісьме літарамі

 • 02. Беларускі алфавіт

Парадак літар у алфавіце. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3

 • 03. Правапіс вялікай літары

Правапіс вялікай літары. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/  Частка 4
Словы з памылкамі

 • 04. Галосныя і зычныя гукі

Галосныя і зычныя гукі. Частка 1/ Частка 3

 • 05. Правапіс слоў з Ў

Правапіс слоў з Ў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Пераклад слоў

 • 06. Падзел на склады

Падзел на склады. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4

 • 07. Перанос слоў

Перанос слоў. Частка 1/ Частка 2

 • 08. Націск

Націскны склад
Націскныя галосныя

 • 09. Правапіс О, Э - А

Правапіс галосных О, Э - А. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Пераклад слоў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3

 • 10. Правапіс Е, Ё - Я

Першы склад перад націскам
Правапіс літар Е, Ё - Я. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Словы з памылкамі

Змест курса "Беларуская мова. 2 клас (частка 2)"

 • 11. Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Частка 1/ Частка 2

 • 12. Правапіс Д - ДЗ

Правапіс Д - ДЗ. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Пераклад слоў. Частка 1/ Частка 2

 • 13. Правапіс Т - Ц

Правапіс Т - Ц. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4

 • 14. Зацвярдзелыя зычныя

Зацвярдзелыя зычныя
Правапіс слоў з зацвярдзелымі зычнымі. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Пераклад слоў

 • 15. Парныя зычныя

Парныя зычныя. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Правапіс парных зычных. Частка 1/ Частка 2
Словы з памылкамі

 • 16. Падоўжаныя зычныя

Правапіс падоўжаных зычных. Частка 1/ Частка 2
Пераклад слоў. Частка 1/ Частка 2
Словы з памылкамі

 • 17. Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа

Раздзяляльны мяккі знак
Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа. Частка 1/ Частка 2
Пераклад слоў. Частка 1/ Частка 2

 • 18. Слова і яго значэнне

Слова і яго значэнне. Частка 1/ Частка 2

 • 19. Словы, якія называюць прадмет

Словы, якія называюць прадмет. Частка 1/ Частка 2
Словы, якія адказываюць на пытанні хто? што?. Частка 1/ Частка 2

 • 20. Прыназоўнік

Прыназоўнікі. Частка 1/ Частка 2

Правапіс прыназоўнікаў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4

 • 21. Словы, якія называюць прымету прадмета

Словы, якія адказваюць на пытанні які? якая? якое? якія?. Частка 1/ Частка 2
Словы, якія называюць прымету прадмета. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4/ Частка 5

 • 22. Словы, якія называюць дзеянне прадмета

Словы, якія называюць дзеянне прадмета. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4/ Частка 5// Частка 6/ Частка 7

 • 23. Сказ. Афармленне сказа на пісьме

Сказ
Знакі прыпынку ў канцы сказа

Вучням 2 класа прапануецца таксама курс "Мовазнаўства. 2 клас".

Змест курса "Беларуская мова. 3 клас (частка 1)"

 • 01. Тэкст

Тэма тэксту. Частка 1/ Частка 2

 • 02. Сказы па мэце выказвання

Сказы па мэце выказвання. Частка 1/ Частка 2

 • 03. Апавядальныя сказы

Апавядальныя сказы

 • 04. Пытальныя сказы

Пытальныя сказы. Частка 1/ Частка 2

 • 05. Пабуджальныя сказы

Пабуджальныя сказы. Частка 1

 • 06. Клічныя і няклічныя сказы

Клічныя і няклічныя сказы

 • 07. Галоўныя члены сказа

Дзейнік і выказнік. Частка 1

 • 08. Даданыя члены сказа

Даданыя члены сказа. Частка 1/ Частка 2

 • 09. Значэнне слова

Адназначныя і мнагазначныя словы
Прамое і пераноснае значэнне слова
Словы-сінонімы. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Словы-антонімы. Частка 1/ Частка 2
Словы аднолькавыя па гучанні, розныя па значэнні

Змест курса "Беларуская мова. 3 клас (частка 2)"

 • 10. Корань слова

Роднасныя (аднакаранёвыя) словы
Корань слова. Частка 1

 • 11. Канчатак

Канчатак. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3

 • 12. Прыстаўка

Прыстаўка, як частка слова
Адрозненне прыставак ад прыназоўнікаў. Частка 1/ Частка 2
Правапіс прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-. Частка 1/ Частка 2
Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на з, с. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3

 • 13. Суфікс

Суфікс, як частка слова. Частка 1

 • 14. Разбор слова па саставе

Склад слова. Частка 1/ Частка 2

 • 15. Назоўнік

Назоўнік. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Лік назоўнікаў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Род назоўнікаў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4

 • 16. Прыметнік

Род прыметнікаў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Лік прыметнікаў. Частка 1/ Частка 2

 • 17. Дзеяслоў

Дзеяслоў, як часціна мовы. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Лік деясловаў. Частка 1/Частка 2
Час дзеясловаў.Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4
Лік дзеясловаў у прошлым часе
Род дзеясловаў у прошлым часе. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Правапіс НЕ з дзеясловамі

Вучням 3 класа прапануюцца таксама курсы "Мовазнаўства. 3 клас", "Слоўнікавыя дыктанты".

Змест курса "Беларуская мова. 4 клас (частка 1)"

 • 01. Тэкст

Тыпы тэкстаў

 • 02. Сказ

Аднародныя члены сказа. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3

 • 03. Слова

Корань. Частка 1
Прыстаўка. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Суфікс. Частка 1
Склад слова. Частка 1/ Частка 2

 • 04. Назоўнік

Скланенне назоўнікаў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Назоўны склон. Частка 1
Родны склон. Частка 1/ Частка 2
Давальны склон. Частка 1/ Частка 2
Вінавальны склон. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Творны склон. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Месны склон. Частка 1/ Частка 2
Скланенне назоўнікаў
Назоўнікі 1-га скланення. Частка 1/ Частка 2

Змест курса "Беларуская мова. 4 клас (частка 2)"

 • 05. Прыметнік

Род прыметнікаў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4
Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Назоўны склон
Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Родны склон. Частка 1/ Частка 2
Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Давальны склон
Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Вінавальны склон
Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Творны склон
Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Месны склон
Скланенне прыметнікаў у множным ліку. Частка 1/ Частка 2

 • 06. Займеннік

Займеннік як часціна мовы. Частка 1/ Частка 2
Займеннікі 1, 2, 3 асобы
Змяненне асабовых займеннікаў па склонах. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3/ Частка 4

 • 07. Дзеяслоў

Змяненне дзеясловаў па часах. Частка 1/ Частка 2
Неазначальная форма дзеясловаў. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
Змяненне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу па асобах і ліках. Частка 1
Дзеясловы I і II спражэння і іх канчаткі. Частка 1/ Частка 2/ Частка 3
1-ая асоба дзеясловаў. Частка 1/ Частка 2
2-ая асоба дзеясловаў. Частка 1/ Частка 2
3-ая асоба дзеясловаў. Частка 1/ Частка 2

Вучням 3 класа прапануюцца таксама курсы:

  • "Мовазнаўства. 4 клас"
  • "Слоўнікавыя дыктанты"
  • "Руска-беларускi слоўнік"
  • "Беларуска-рускi слоўнік".

Вучням 5 класа прапануюцца курсы па беларускай мове:

 • Паўтарэнне беларускай мовы за пачатковую школу
 • Слоўнікавыя дыктанты
 • Руска-беларускi слоўнік
 • Беларуска-рускi слоўнік
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Змест курса "Паўтарэнне беларускай мовы за пачатковую школу"

(чакайце, скора з'явіцца)

Вучням 6 класа прапануюцца курсы па беларускай мове:

 • Руска-беларускi слоўнік
 • Беларуска-рускi слоўнік
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Вучням 7 класа прапануюцца курсы па беларускай мове:

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова
Змест курса "Беларуская арфаграфія"

 • – Арфаграфія. Частка 1

Напісанне слоў разам і праз злучок
Спалучэнні галосных у запазычаных словах
Галосныя ў складаных словах
Вялікая і малая літары ў асобных назвах
Змякчальны мяккі знак

 • – Арфаграфія. Частка 2

Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах
Правапіс У ў розных словах
Правапіс У пасля знакаў прыпынку
Правапіс У пасля зычных

 • – Арфаграфія. Частка 3

Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак
Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц
Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Частка 1
Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Частка 2
Правапіс О, Э, А (аканне)
Правапіс Е, Ё, Я (яканне)

 • – Арфаграфія. Частка 4

Падоўжаныя і падвоеныя зычныя
Прыстаўныя галосныя і зычныя
Раздзяляльны мяккі знак і апостраф
Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах

Вучням 8 класа прапануюцца курсы па беларускай мове:

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Змест курса "Беларуская арфаграфія"

Тэма "Арфаграфія. Частка 1"
Напісанне слоў разам і праз злучок; Спалучэнні галосных у запазычаных словах; Галосныя ў складаных словах; Вялікая і малая літары ў асобных назвах; Змякчальны мяккі знак

Тэма "Арфаграфія. Частка 2" 
Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах; Правапіс У ў розных словах; Правапіс У пасля знакаў прыпынку; Правапіс У пасля зычных

Тэма "Арфаграфія. Частка 3"
Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак; Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц; Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Частка 1/ Частка 2; Правапіс О, Э, А (аканне)
Правапіс Е, Ё, Я (яканне)

Тэма "Арфаграфія. Частка 4"
Падоўжаныя і падвоеныя зычныя; Прыстаўныя галосныя і зычныя; Раздзяляльны мяккі знак і апостраф; Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах

Вучням 9 класа прапануюцца курсы па беларускай мове:

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Змест курса "Беларуская арфаграфія"

Тэма "Арфаграфія. Частка 1"
Напісанне слоў разам і праз злучок; Спалучэнні галосных у запазычаных словах; Галосныя ў складаных словах; Вялікая і малая літары ў асобных назвах; Змякчальны мяккі знак

Тэма "Арфаграфія. Частка 2"
Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах; Правапіс У ў розных словах; Правапіс У пасля знакаў прыпынку; Правапіс У пасля зычных

Тэма "Арфаграфія. Частка 3"
Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак; Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц; Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Частка 1/ Частка 2; Правапіс О, Э, А (аканне)
Правапіс Е, Ё, Я (яканне)

Тэма "Арфаграфія. Частка 4"
Падоўжаныя і падвоеныя зычныя; Прыстаўныя галосныя і зычныя; Раздзяляльны мяккі знак і апостраф; Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах

Вучням 10 класа прапануюцца курсы па беларускай мове:

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Змест курса "Руска-беларускi пераклад"

Нежывая прырода. 4 практыкаванне
Жывая прырода. 5 практыкаванняў
Чалавек як жывая істота. 3 практыкаванне
Эмоцыі. 5 практыкаванняў
Побыт. 11 практыкаванняў
Мова і маўленне, інтэлект. 4 практыкаванне
Канкрэтная фізічная дзейнасць. 5 практыкаванняў
Cфера жыцця чалавека. 11 практыкаванняў
Успрыняцце навакольнага асяроддзя. 7 практыкаванняў
Ацэнка чалавека ці з’явы. 7 практыкаванняў

Вучням 11 класа прапануюцца курсы па беларускай мове:

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова